Mikä periaateohjelma?

Vihreille valmistellaan uutta periaateohjelmaa. Hyvä, että eksyit tälle sivulle, sillä täällä pääset mukaan ohjelman valmisteluun. Kommentoimaan ohjelmatekstejä, heittämään uusia ideoita, ehdottamaan nerokkaita muotoiluja – sana on vapaa. Emme halua kirjoittaa ohjelmaa norsunluutornissa, joten tule mukaan ohjelmatyöhön! Ohjelman aikatauluun ja prosessiin voit tutustua täällä.

Mitä väliä jollain Vihreiden periaateohjelmalla sitten on? Tähän ohjelmaan kiteytetään Vihreän liiton ydin, periaatteemme ja arvomme, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme. Periaateohjelma on ohjelmien ohjelma, korkein poliittinen dokumentti, toiminnan ohjenuora. Kuvailutapoja on monia mutta pohjimmiltaan periaateohjelmaan yritetään vangita se, mihin me vihreät uskomme, minkä puolesta kamppailemme ja miksi olemme olemassa.

Periaateohjelma on kerrankin sellainen vihreä paperi, joka ei pursua yksityiskohtaisia lukuja, pikkutarkkoja ratkaisuehdotuksia ja järjestelmäanalyysia. Ne löytyvät muista ohjelmistamme. Sen sijaan siinä katsotaan tulevaisuuteen ja kerrotaan, millaisen maailman me haluamme. Ohjelma luo pohjan muille vihreille poliittisille linjauksille, jotka eivät saa olla ristiriidassa periaateohjelman kanssa.

Nyt työn alla oleva periaateohjelma tehdään kahdeksalle seuraavalle vuodelle, keväästä 2012 kevääseen 2020. Ohjelmakausi on pitempi kuin aiemmilla periaateohjelmilla. Ohjelman luonne on myös hieman erilainen kuin aiemmin. Vuonna 2010 hyväksyttiin Vihreille poliittinen ohjelma, joka kattaa kuluvat neljä vuotta ja sisältää lukemattoman määrän konkreettisia poliittisia tavoitteita. Näitä tavoitteita ei siksi enää kirjata periaateohjelmaan, kuten vielä voimassa olevaan ohjelmaan on tehty.

Uudella ohjelmalla haluamme vastata kysymykseen Mitä vihreys on? Lähestymme kysymystä seuraavien alakysymysten kautta:

 • Mistä pidämme kiinni?
 • Mikä on meille arvokasta?
 • Miten toimimme?
 • Mihin olemme matkalla?

Ohjelmalle on hahmoteltu seuraavaa, vielä melko suurpiirteistä rakennetta:

 1. Johdanto
 2. Kestävyys
 3. Yhdenvertaisuus / Oikeudenmukaisuus
 4. Onnellisuus / Hyvinvointi
 5. Vapaus
 6. Osallisuus
 7. Miten me vihreät toimimme?

Maistiaisia kustakin osiosta saatte seuraavissa bloggauksissa. Mitä ajatuksia rakenne-ehdotelma herättää?

3 Responses to "Mikä periaateohjelma?"

 1. Jonas Biström sanoo:

  hei, kiinnostavalta näyttää, ja tämä kommentti voisi varmaan odottaa tuota seuraavaa vaihetta. Mietin vaan (ehkä hiukan akateemista hiusenhalkomista) että miten olette ajatelleet suhteuttaa onnellisuuden/hyvinvoinnin suhteessa capabilityyn(http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach)? Vai onko se teidän mielestä epärelevantti jako? jos jako on relevantti, niin miksi juuri onnellisuus eikä capability?

 2. Sini Terävä sanoo:

  Tähän kysymykseen lienee helpompi vastata siinä vaiheessa, kun onnellisuus-tekstin ensimmäinen luonnos on valmis, ettei jäädä suotta akateemiselle ylätasolle. Itse näkisin, että capability-ajattelua tulee onnellisuuden alla käsiteltyä. Pyrimme melko laajaan onnellisuus-/hyvinvointikäsitykseen, joka kattaa paitsi yksilöiden oikeuden onneen, myös yhteiskunnan vastuun asiasta, globaalin näkökulman sekä talouden ja onnellisuuden suhteen. Tavallaan onnellisuutta tulee käsiteltyä myös muissa teemoissa. Esim. yhdenvertaisuuden lisääminen on yksi keskeinen keino onnellisuuden lisäämiseksi.

  Yritämme kirjoittaa kieltä, joka on mahdollisimman helppoa ja lähellä ihmistä. Onnellisuus aukeaa terminä aika paljon paremmin kuin capability. =) Työryhmässä on kuitenkin vielä eri näkemyksiä siitä, onko onnellisuus hyvä kattotermi, joten tästä aiheesta on hyvä kuulla eri mielipiteitä.

  1. Marita Kiviranta sanoo:

   Alla ajatuksiani aiheesta Mikä sana kattotermiksi?

   Kattotermiksi olisi hyvä löytää joku muu sana kuin onnellisuus.

   Periaateohjelmassa ja sen pohjalta laaditussa vaalimainonnassa sana onnellisuus liittää Vihreisiin epäedullisia mielikuvia. Mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta.

   Helpon ja lähellä ihmistä olevan kielen käyttö on hyvä tavoite.

   Perehtymisestä capability-lähestymistapaan voisi ehkä olla apua, kun etsittään onnellisuus-sanalle korvaavaa ilmaisua.

   Kattotermistä keskusteltaessa on kuitenkin hyvä käyttää vieraskielisen materiaalin lisäksi / sijasta mahdollisimman paljon jo valmista suomenkielistä materiaalia. Aineistoa, jossa hyvinvointi-aiheeseen syvällisesti perehtyneet henkilöt ovat jo tehneet työtä sen eteen, että asialle on löytynyt suomalaista äänestäjää /blogikeskusteluihin osallistujaa lähellä olevia ilmaisuja.