Luonnos ohjelman johdannoksi

Lupaamani maistiaiset ohjelmaluonnoksista alkavat. Alla on ensimmäinen versio ohjelman johdannoksi. Johdannossa pyritään kertomaan, mistä ohjelmasta on kyse ja tiivistämään keskeisiä vihreitä periaatteita ja arvoja nopeasti luettavaan muotoon. Laajemmin niitä avataan sitten ohjelman muissa osioissa. Kommentit tekstiin ovat erittäin tervetulleita, sillä teksti on vasta raakaversio ja sen on tarkoitus elää ohjelmaprosessin myötä.

***

Hyvinvoiva luonto, onnellinen ihminen, tasa-arvoinen maailma

Tämä periaateohjelma kokoaa yhteen Vihreiden keskeiset arvot ja periaatteet. Ohjelmalla vastaamme kysymykseen siitä, mitä vihreys on. Kerromme, mitä tavoittelemme, mihin uskomme ja miten toimimme. Ohjelma kertoo, millaista tulevaisuutta haluamme olla tekemässä.

Vihreät on olemassa pelastaakseen maailman. Haluamme pelastaa maapallon: pysäyttää sukupuuton, hillitä ilmastonmuutoksen, pitää vedet puhtaina. Haluamme pelastaa ihmiset: ehkäistä nälänhätää, toteuttaa sukupuolten tasa-arvon, katkaista väkivallan kierteet. Haluamme pelastaa politiikan: antaa ihmisten päättää itse, lopettaa korruption, sallia mielipiteiden kirjon.

Vihreässä yhteiskunnassa ilmaston lämpeneminen saadaan pysähtymään alle kahden asteen. Talouden ja politiikan onnistumista mitataan ihmisten hyvinvoinnilla, ei kilpailukyvyllä. Köyhimpiä ihmisiä ja valtioita tuetaan. Kaikki vähemmistöt ovat oikeutettuja samaan kuin enemmistöt. Hyvinvointivaltio on entistä ehompi. Ihmisten mielipiteitä kuullaan kansanäänestyksin. Kulttuuri on kaikkia varten. Eläimiä ei ole suljettu pieniin häkkeihin. Ihmiset löytävät paikkansa omista yhteisöistään. Puhtaan veden pilaaminen on lopetettu. Lapset pääsevät kouluun.

Vihreys on monimuotoisuutta. Eliölajien monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua. Mielipiteiden monimuotoisuutta ja sananvapautta. Ihmisten monimuotoisuutta ja oikeutta olla oma itsensä. Elämäntapojen monimuotoisuutta ja vapautta valita itselleen sopiva tyyli. Haluamme monimuotoisen tulevaisuuden. Uskomme, että monimuotoisuus koituu hyväksi: luonto pysyy rikkaana ja elävänä, sallivassa ympäristössä on helppo olla luova ja yrittää, ihmiset saavat elää itselleen parasta elämää.

Maailman monimuotoisuus on monin paikoin uhattuna. Ilmastonmuutos ja ihmisen toiminta kiihdyttävät sukupuuttoa ja uhkaavat eliölajien määrää. Alkuperäiskansat joutuvat taistelemaan oikeudestaan omaan kulttuurinsa ja maihinsa. Maailman kielten määrä vähenee. Vähemmistöjä pakotetaan elämään enemmistöjen ehdoilla. Päätöksenteossa tarjotaan yhtä oikeaa ratkaisua tai jopa kokonaan estetään vapaa päätöksenteko ja ihmisten osallistuminen. Ihmisoikeuksia poljetaan ja eri mieltä olevia vainotaan. Maailma ei ole valmis.

Me Vihreät haluamme edistää seuraavia arvoja rakentaessamme maailmaa:

  • Kestävyys. Ihmisen toiminnan ja talouden tulee sopeutua luonnon kantokykyyn.
  • Yhdenvertaisuus. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaiken toiminnan tulee kohdella oikeudenmukaisesti muita ihmisiä ympäri maapallon.
  • Vastuu tulevaisuudesta. Nykyinen elämäntapamme on lainassa tulevaisuudelta. On toimittava niin, että tuo laina voidaan maksaa takaisin.
  • Kansainvälisyys. Luonto ja ihmisoikeudet ylittävät valtioiden rajat. Ihmisten toiminnassa ja politiikassa on ohitettava lyhytnäköinen kansallisen edun tavoittelu.
  • Vapaus. Ihmisten perimmäisiä vapauksia ja ihmisoikeuksia ei saa rajoittaa. Osallistumisen ja mielipiteen vapaus ovat politiikan keskeisin sisältö.
  • Avoimuus. Kaiken toiminnan on kestettävä päivänvalo. Tiedon tulee olla vapaata ja avointa.
  • Vastuu muista ihmisistä. Ihmisten on parempi olla, kun muutkin voivat hyvin. Politiikalla tulee auttaa ihmisiä ympäri maapallon. Me kaikki tarvitsemme joskus tukea.