Vihreiden omista toimintatavoista periaateohjelmaan

Vihreä meininki

Yksi syntysyy vihreille on ollut halu uudistaa ummehtunutta poliittista kulttuuria, jossa oikeaoppisuuden vaaliminen yhdistyi vääriksi nimettyjen ihmisten ja mielipiteiden karsastamiseen.

Olemme sitoutuneet avoimuuteen. Kaikki neuvotteluissa tekemämme sopimukset ovat sellaisia, jotka kestävät päivänvalon. Emme tarvitse kassakaappia kähmyilyjämme peittämään.

Vihreät ovatkin säilyneet avoimena ja epähierarkisena puolueena, jossa viimeisinä mukaan tulleet saattavat olla ensimmäisinä vuorossa, jos vain ideoita, intoa ja osaamista riittää. Olemme säännöissämme sitoutuneet tiukkaan rotaatioon eli tehtävien kierrättämiseen: näin kukaan ei muutu korvaamattomaksi ja valtaa saadaan jaettua useammalle.

Kertynyttä kokemusta voi siirtää eteenpäin mentoroiden, omien asemien vahtimisen sijasta. Emme siis sovella muissa puolueissa käytössä olevia senioriteettiperiaatetta eli pisimpään mukana olleiden suosimista valtaa jaettaessa. Emme myöskään rankaise erimielisyydestä eli meillä ei ole ryhmäkuria: ryhmän jäsen saa äänestää ja ajatella toisin, kunhan pystyy etukäteen kantansa perustelemaan.

Vihreät haluaa nostaa keskustelun tasoa suomalaisessa politiikassa. Vihreät tähtäävät totuudenmukaiseen keskusteluun, jossa kaikkia osapuolia kuunnellaan. Keskustelulle kiellettyjä aiheita ei ole. Vihreät nostaa kissan pöydälle.

Vihreät ei hirttäydy yksittäisiin poliittisiin toimenpiteisiin. Vihreät pitää kiinni tavoitteistaan, mutta ymmärtää, että ne voidaan saavuttaa monella eri tavalla. Osa tavoista varmasti epäonnistuu ja osa menettelytavoista pitää vielä keksiä.

Jos me olemme väärässä, haluamme kuulla miten. Jos toivomamme poliittinen toimenpide ei toimikaan, olemme valmiit hylkäämään ensimmäisen ajatuksemme ja etsimään ja löytämään uuden periaatteemme toteuttavan menettelyn.

Kannatamme hyviä aloitteita, vaikka ne eivät olisikaan alunperin vihreiden keksimiä tai vihreät eivät saisi aloitteen toteutumisesta kunniaa: asiat ja hyvät argumentit ovat ulkokultaista kunniaa tärkeämpiä asioita.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan omaa sisäistä demokratiaamme ja kuuntelemaan puolueen ulkopuolisten ihmisten näkemyksiä, jotta emme unohdu omaan kuplaamme. Emme vaadi ihmisten liittymistä puolueeseen, vaan meillä saa toimia sitoutumattomanakin, ihan tasaveroisena puolueen jäsenten rinnalla.

Meillä ei ole puku-, ikä- tai sukupuolikoodia, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan sellaisina kuin ovat. Ihminen voi olla ihan yhtä uskottava kukkamekossa, pillifarkuissa kuin jakkupuvussakin. Pyrimme tietoisesti nostamaan yhteiskunnalliseksi vallankäyttäjiksi vähemmistöjä, jotka jäävät muissa puolueissa helposti syrjään. Meillä nuoren ei tarvitse näyttää ja kuulostaa keski-ikäiseltä voidakseen astua johtoon.

Vihreät jalkautuvat vapaaehtoisvoimin yhteisöihin ja asuinalueille näkymään, osallistumaan ja osallistamaan. Paitsi kursseja, myös vapaaehtoistyötä jonka ohessa voi jakaa tietoa, lisätään. Kansalaisdemokratian toteutuminen vaatii ihmisten herättämistä huomaamaan, että asioihin pitää ja voikin vaikuttaa.

Suurimmat muutokset vaativat ihmisten tuen. Vihreät sitoutuu väkivallattomuuteen toimissaan, koska väkivallalla ei saavuteta ihmisten sydämiä ja koska olemme valmiit hyväksymään itsellemme vain sellaiset menettelytavat, jotka soisimme eri asioissa kansamme erimieltä oleville.

Vihreät puolustaa jokaisen mahdollisuutta elää rauhassa sellaisena kuin on – maailmankatsomuksellisesti, seksuaalisesti, sukupuolisesti, yhteiskunnalliselta asemaltaan tai mielipiteiltään. Vihreät ei rakenna yhteiskuntaa yhden ryhmän etujen mukaisesti vaan sellaiseksi, että se on oikeudenmukainen kaikkien näkökulmasta.

Demokraattisessa yhteiskunnassa käydään keskustelua arvoista. Vihreät kannustaa itseään ja muita suomalaisia keskustelemaan niiden kanssa, jotka ovat asioista eri mieltä kuin itse. Me kannatamme demokratiaa, avointa yhteiskuntaa ja vilkasta poliittista keskustelua.

Topics:

6 Responses to "Vihreiden omista toimintatavoista periaateohjelmaan"

 1. Altti sanoo:

  Tämä teksti kuvaa aika tavalla ihanteellista toimintatapaa. Valitettavasti se ei toteudu. Pitäisikö pistää rima toimintaperiaatteita koskien vähän alemmaksi?

 2. leo lähde sanoo:

  Altille:No ei pidä.
  Rosan teksti on niin valmista kauraa, että olisin valmis hyväksymään sen sellaisenaan ohjelmaan.
  leo leijona nokialta

 3. Martti sanoo:

  Hyvä pohdiskeleva toimintamalli. Kun sitten myös tavoitteet ja käytännön toiminta aktivoituu niin, että epäkohtia pystytään korjaamaan ja erinomaista aatemaailmaa viemään innolla uskottavasti eteenpäin niin hyvä tulee!

 4. Rosa Meriläinen sanoo:

  Erityisesti itse toivon, että mentoroinnin käytännöt tulisivat kunnissa ja yhdistystoiminnassa yleisemmiksi, kuin samalla pallilla notkuminen niin pitkään kuin vain suinkin kehtaa/jaksaa. Ainakin itselleni vihreät mentorit ovat antaneet paljon ja yritän parhaani mukaan jakaa saamaani hyvää eteenpäin.

 5. Jari Leino sanoo:

  ”Yksi syntysyy vihreille on ollut halu uudistaa ummehtunutta poliittista kulttuuria, jossa oikeaoppisuuden vaaliminen yhdistyi vääriksi nimettyjen ihmisten ja mielipiteiden karsastamiseen.”

  Tästä lähtökohdasta vihreistä on sittemmin tullut erittäin vankka osa ummehtunutta poliittista kulttuuria, jossa oikeaoppisuuden vaaliminen yhdistyy vääriksi nimettyjen ihmisten ja mielipiteiden karsastamiseen.

  Vihreät väittävät ajavansa demokratiaa ja avointa osallistumista, mutta eivät silti ikinä uskaltaisi ajaa sitovia kansanäänestyksiä, koska tietävät, että tietyissä vihreille tärkeissä kysymyksissä kansan suuri enemmistö äänestäisi ”väärin”.

 6. Rosa Meriläinen sanoo:

  Sitova valtiollinen kansanäänestys on ollut vihreiden ohjelmassa ainakin vuodesta 2004. http://www.vihreat.fi/node/170#5