Kuinka monta periaatetta Vihreillä on?

Yksi ensimmäisiä kysymyksiä, josta periaateohjelman päivitystyön käynnistyessä keskusteltiin, oli se, kuinka pitkä ohjelmatekstin tulisi olla. Mielipiteiden kirjo oli yhdestä sivusta n. viiteentoista. Itse olin yhden sivun kannattaja, toki tietäen, ettei niin tiivistä ohjelmaa ole mahdollista laatia, mutta toivoen, että pitämällä tavoitesivumäärän alhaisena, voisi lopullisen ohjelman pituus olla lähempänä luettavaa pituutta.
Ohjelman pituus on yksi suurimmista yksittäisistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kenen lopullista periaateohjelmaa uskotaan lukevan. Karkeasti arvioituna mitä pidempi teksti, sitä harvempi sen tulee lukemaan kokonaisuudessaan läpi, ja sitä valikoidumpi lukijakunta on. Pitkää tekstiä (millä tarkoitan yli kymmentä sivua, ehkä sitäkin lyhyempää) ohjelmaa tuskin lukee kokonaan kuin osa puolueen nykyisistä jäsenistä, poikkeuksellista kiinnostusta osoittavat potentiaaliset jäsenet, muutama median edustaja ja muiden puolueiden työntekijä/aktiivi.
Viime aikoina ohjelmatyössä ei kuitenkaan ohjelman pituutta ole juurikaan käsitelty, vaan kokonaisrakenteesta keskusteltaessa pääpainon on ottanut ohjelman teemoittaminen ja jäsentely eri kokonaisuuksiin. Tässäkin olen ollut alusta lähtien minimalisti: mitä vähemmän ylätason periaatteita, sen helpompi ne on jokaisen Vihreän sisäistää, vaikkei itse olisi periaateohjelmaa lukenutkaan. Kuinka moni osaa luetella ulkomuistista nykyisessä periaateohjelmassa luetellut yhdeksän arvoa?

Itse pidän kolmea ylätason arvoa suurimpana mielekkäänä määränä, joka on mahdollista omaksua helposti. Olen siis oikein tyytyväinen, että tämänhetkisessä versiossa ohjelmassa on vain kaksi pääteemaa, jonka alle kaikki Vihreiden arvot ja periaatteet olisi tarkoitus sisällyttää: vapaus ja kestävyys (tai vaihtoehtoisesti tulevaisuus). Mielestäni jako on varsin toimiva, sillä nämä periaatteet yleispätevyydessäänkin erottavat Vihreät selvästi muista puolueista. Mikä muu puolue voisi nostaa juuri nämä kaksi asiaa ylitse muiden?

Työtä on toki vielä paljon jäljellä sen määrittämisessä, mitä ”vapaus” ja ”kestävyys” oikeasti tarkoittavat, varsinkin kun ”vapaus” on tarkoitus ymmärtää hyvin laajasti myös mahdollisuuksien vapautena, joiden tarjoamisessa julkisella vallalla on vahva rooli. Suunta on kuitenkin oikea, eikä ainakaan vielä ole ilmaantunut Vihreille tärkeitä teemoja tai arvoja, joita ei tämän ylätason jaottelun alle saataisi jäsenneltyä.

4 Responses to "Kuinka monta periaatetta Vihreillä on?"

 1. TerhoP sanoo:

  Oikeudenmkaisuuden asema on yhä ongelmallinen.

 2. Altti sanoo:

  Minä nostaisin ehkä oikeudenmukaisuuden tuohon kolmanneksi. Aika monissa ympäristöpoliittisissa kysymyksissä merkittävimmäksi ongelmaksi nousee oikeudenmukaisuus, kun mietitään sitä, kuka ympäristöongelmista hyötyy ja kuka maksaa.

  Oikeudenmukaisuuden toteutusperiaatteita on hankala määritellä. Toisaalta vapaudenkin määrittelyssä keskeistä tuntuu olevan se, millä perusteilla vapauden rajoittamista pidetään perusteltuna. Ylisukupolvinen ja globaali vastuu kun tuottavat vapaudelle enemmän rajoituksia kuin näkemys joka ei sellaisia huomioi.

 3. Rosa M sanoo:

  ”Tässä ovat minun periaatteeni. Jos ne eivät kelpaa, on minulla muitakin.” – Groucho Marx

 4. Anne B sanoo:

  Lyhyt ja ytimekäs ohjelma on minunkin mieleeni, juuri Janin mainitsemista syistä. Ei ole järkevää tuottaa sellaista, mistä ei ole käytännössä hyötyä. Toki antaahan se varmasti kirjoittajalle suurtakin tyydytystä, kun saa omat tekstinsä julkaistua. Siinä vaiheessa ehkä kannattaa kuitenkin tarkastella omia motiivejaan.

  Arvot ja periaatteet ovat sellaisia, joista ei tingitä – vaikka olenkin suuri Groucho fani! Ne ohjaavat valintoja ja käyttäytymistä. Käytännön poliittiset ohjelmat voivat olla pidempiä ja yksityiskohtaisiakin.