Kiitoksia kommenteista

Periaateohjelmaa valmisteleva työryhmä käsitteli viime sunnuntaina noin 250 kenttäkierrokselta saatua rivikohtaista kommenttia ja useita sivuja yleiskommentteja periaateohjelman luonnokseen. Kommentit vaihtelivat hyvinkin tarkoista muutos-/poisto-/lisäysesityksistä filosofisiin pohdintoihin maailman tilasta. Kaikki kommentit ja huomiot käsiteltiin.

Se, että jotain oman järjestön esittämää ajatusta ei näy puoluekokoukselle tuotavassa versiossa ei tarkoita sitä, ettei sitä olisi käsitelty ja pohdittu ohjelmaa valmisteltaessa. Osa esityksistä oli todella yksityiskohtaisia. Näin ollen niiden paikka olisi pikemminkin jossain poliittisessa sektoriohjelmassa kuin periaateohjelmassa, jossa linjataan vihreiden ääriviivoja asioiden yksityiskohtaisen käsittelyn sijaan.

Osa kommenteista kuvasi hyvin sitä yleistä fiilistä, joka periaateohjelmasta kumpuaa. Nuo kommentit saivat aikaan kyllä keskustelua ja avasivat itse kunkin ajattelua, mutta ne eivät vaikuttaneet niin paljoa itse rivikohtaiseen muutos-/poisto-/lisäyskäsittelyyn.

Työryhmä kiinnitti erityistä huomiota niihin kohtiin, joista oli tullut kommentteja useilta eri jäsenjärjestöiltä, kuten eläinsuojeluun, geenitekniikkaan, asevelvollisuuteen, kohtuutalouden ja onnellisuuden määrittelyyn, uskonnonvapauteen ja avustetun kuolemaan liittyviin kysymyksiin. Näissä kohdissa työryhmä onnistui yhdistelemään hyvin eri järjestöjen esityksiä ja
uskon lopputuloksen kestävän kohtuullisen hyvin myös puoluekokousmyrskyn.

Kaiken kaikkiaan kenttäkierros osoitti sen, että tapa tehdä matkaa on vähintään yhtä tärkeää kuin matkan määränpää. Periaateohjelman valmistelu ja siitä käytävä keskustelu on myös itsessään eräänlainen määränpää, johon vihreät ovat kenttäkierroksen perusteella ainakin osittain jo päässeet.

Touko Aalto,

periaateohjelman ”lennosta mukaan hypännyt” sihteeri