Vihreässä langassa julkaistu periaateohjelmakolumni

Vihreä lanka julkaisi perjantaina 11.5. alla olevan tekstini koskien periaaohjelmaa. Laitan pätkän tännekin luettavaksi, jos ette kaikki lue Lankaa.

Kaikilla sormensa pelissä

Jos puoluekokous suo, hyväksytään ensi viikon viikonloppuna Vihreille periaateohjelma seuraaviksi kahdeksaksi vuodeksi. Periaatteita on kymmenen sivun verran ja osansa saavat niin ympäristö, ihmiset, onnellisuus kuin oikeudenmukaisuuskin.

Ohjelmaluonnos kantaa otsikkoa Vastuu, vapaus, välittäminen.
Miten tähän kolmijakoon päädyttiin?

Ohjelmatyö aloitettiin vuosi sitten työryhmän valinnalla. Pelkkä avoimella haulla valittu ohjelmaryhmä ei riittänyt vaan tämänkertainen ohjelmaprosessi pyrki olemaan aiempaa osallistavampi.

Ideoita ja kommentteja on kerätty pitkin matkaa. Ohjelmaa on puitu puolueen elimissä ja siitä on kysytty kommentteja vihreiltä yhdistyksiltä. Vihreillä puheenjohtajapäivillä ja foorumilla on keskusteltu ohjelmasta.

Uudenlaisin avaus lienee ohjelmalle perustettu blogi, jossa on käsitelty ohjelman eri versioita ja ohjelmasta nousseita teemoja. Avoimuudesta kertoo sekin, että ohjelmassa näkyy jokaisen työryhmäläisen kädenjälki – se ei ole yhden sankarikirjoittajan tuotos vaan aidosti yhdessä kirjoitettu teksti.

Syntyikö keskustelua? Kyllä ja ei. Blogiin saatiin vaihtelevasti kommentteja. Ideoita saatiin runsaasti niin avoimella nettilomakkeella kuin puoluevaltuuskunnaltakin. Osa yhdistyksistä kommentoi ohjelmaa erittäin aktiivisesti.

Vilkkaamman, koko prosessin kestäneen keskustelun ylläpitäminen olisi kuitenkin vaatinut vielä lisää työtä, johon ryhmän vapaaehtoisvoimat eivät riittäneet.

Ohjelmatyöllä luotiin joka tapauksessa mielestäni hyvää pohjaa tulevaa varten. Osoitettiin, että ohjelman voi kirjoittaa aiempaa avoimemmin ja osallistavammin. Tämän on oltava minimitaso seuraaville ohjelmaprosesseille.

Saadut kommentit olivat joka tapauksessa erittäin arvokkaita. Kun ryhmä aloitti työnsä, pohdimme perusteellisesti periaatteita ja periaateohjelman luonnetta. Päädyimme siihen, että pyrimme ohjelmalla vastaamaan peruskysymykseen ”Mitä vihreys on?” ja sen neljään alakysymykseen ”Mistä pidämme kiinni? Mikä on meille arvokasta? Miten toimimme? Mihin olemme matkalla?”

Keskeisiksi aiheiksi nousivat vastuu ympäristöstä, kohtuutalous, vapaus, onnellisuus, hyvinvointi, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja osallisuus.

Tekstejä pyöriteltiin eri muodoissaan ja välillä ohjelma kantoi vain kahta otsikkoa: kestävyyttä ja vapautta. Näiden alle nähtiin kaikkien teemojen sopivan.

Ympäristöstä huolehtimisen eli kestävyyden ryhmä näki olennaisen tärkeäksi periaatteeksi. Vapaus taas haluttiin nostaa aiempaa keskeisempään rooliin, sillä sen nähtiin olevan yksi vihreyden ydinasioista: ihmisoikeuksien toteutumisen, ihmisten yhdenvertaisuuden ja jokaisen vapauden elää haluamallaan tavalla – toisen samaa vapautta kunnioittaen.

Miten kaksi muuttui kolmeksi? Saimme paljon kommentteja, joissa kaivattiin yhteisöllisempää lähestymistapaa ja haluttiin nostaa solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus vahvempaan rooliin. Vapaus tuntui liian yksilökeskeiseltä.

Oikeudenmukaisuus on olennainen osa vihreää politiikkaa. Se on ollut mukana ohjelmassa alusta lähtien mutta nykymuodossaan, kolmeen pohjaten, ohjelma on tasapainoisempi.

Se korostaa kaikkien ihmisten vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Toinen kärki on ihmisten luovuttamaton vapaus. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan voi todella toteutua ilman välittämistä eli oikeudenmukaisuutta, vastuunjakoa, heikommassa asemassa olevien tukemista.

Mikään näistä pääperiaatteista ei kuitenkaan riitä, jos niitä ei toteuteta. Siksi ohjelmaan on otettu ensimmäistä kertaa mukaan vihreät toimintatavat. Haluamme toimia, kuten opetamme.

Periaateohjelman arvo puolueelle on kahtalainen. Toisaalta se kokoaa yhteen puolueen ajattelun ytimen. Toisaalta itse prosessi on tärkeä. Silloin tällöin puolueen on hyvä katsoa päivänpolitiikan taakse itse ideologiaansa ja punnita sitä.

Sini Terävä
Kirjoittaja on toinen Vihreiden periaateohjelmatyöryhmän puheenjohtajista.

One Response to "Vihreässä langassa julkaistu periaateohjelmakolumni"

 1. Petri Turunen sanoo:

  Puoluekokous soi hyvän paperin.
  Kiitos ohjelmatyöryhmälle, viikonloppuna puurtaneille ja kokousväelle.

  Oodi Tanja Remekselle:

  sinun sylissäsi peittoan matalapaineen ja puhkean pelargoniaksi
  huomenna marssimme Korkeasaareen ja torstaina valtaamme Wall Streetinb