Posts by author Outi Ugas

Kestävyys ja taloudellinen kestävyys

Määriteltäessä kestävyyttä ollaan vihreän politiikan ytimessä. Varsin suosittua on määritellä kestävyys samalla kertaa kolmella eri tavalla: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Toiset lisäävät tähän myös kulttuurisen kestävyyden. Määritelmällä on vahvuutensa, … Read more