Posts by author Touko

Kiitoksia kommenteista

Periaateohjelmaa valmisteleva työryhmä käsitteli viime sunnuntaina noin 250 kenttäkierrokselta saatua rivikohtaista kommenttia ja useita sivuja yleiskommentteja periaateohjelman luonnokseen. Kommentit vaihtelivat hyvinkin tarkoista muutos-/poisto-/lisäysesityksistä filosofisiin pohdintoihin maailman tilasta. Kaikki … Read more